Avi inondasyon

Pòtoprens, 19 Desanm 2023.- Inite Idwometeyolojik peyi d Ayiti lanse avi inondasyon sou plizyè depatman akoz lapli ki deja kòmanse tonbe sou peyi a. Yon sistèm ki twouve li nan zòn Lès Cuba k ap pran direksyon Sidès Nicaragua [...]

Lire la suite