Chimen Lakay COVID-19

  AKTYÈLMAN, GEN YON VIRIS KI LAKÒZ YON MALADI ATRAPAN K AP SIMAYE SOU TOUT LATÈ. KIDONK NAN PEYI D AYITI TOU, LI PA EPANYE PÈSON ; FANM  GASON, TIMOUN, GRANDMOUN, RICH, PÒV, BLAN, NWA, MILAT TOUT MOUN KA TRAPE L. Cliquer [...]

Lire la suite

Glossaire sur les tsunamis

TSUNAMIS ET CLASSIFICATION Caractéristiques du phénomène Un tsunami se propage à partir de sa région d’origine sous forme d’une série d’ondes. Sa vitesse dépend de la profondeur de l’eau et, par conséquent, les vagues qu’il génère subissent des accélérations ou des décélérations [...]

Lire la suite