Avi inondasyon

Pòtoprens, 29 Oktòb 2023.- Inite Idwometeyolojik peyi d Ayiti kenbe avi inondasyon li te lanse pou wikenn nan, poutèt bonkou lapli ak loray ki prevwa frape plizyè depatman peyi a jiska 31 oktòb. Vrèman vre, gen yon sant bas presyon ki [...]

Lire la suite