Ouragan Beryl: Vijilans jon sou kot Sid Peyi a

Ouragan Beryl: Vijilans jon sou kot Sid Peyi a

Lendi premye jiyè 2024.- Inite Idwometeyolojik peyi Ayiti lanse nivo vijilans jòn sou menas ouragan BERYL ki deja frape plizyè zile nan Karayib la.

Ouragan BERYL ap kontinye wout li nan direksyon Sidès zile Karayib yo. Selon dènye previzyon yo, BERYL kapab pote anpil danje tankou lapli, gwo van ak lawoul sou depatman Sid, Sidès ak Grandans soti demen madi a pou rive mèkredi 3 jiyè.

Inite Idwometeyowolojik la deklare nivo vijilans jòn sou peyi a fas ak menas inondasyon, eboulman gwo lapli ak gwo van yo ka lakoz.

Sistèm Nasyonal k ap jere risk ak dezas yo mande popilasyon an kontinye suiv bilten meteyowolojik yo epi suiv konsiy otorite yo.

Parapò ak kondisyon lanmè a ki kapab ajite, Inite Idwometeyowolojik nan tèt kole ak Semanah ak Pwoteksyon sivil anonse entèdiksyon tout aktivite kabotaj yo nan kot Sid peyi a.

Pou rezon sila, nou mande tout operatè bato yo pou evite pran lanmè a soti demen swa pou rive mèkredi 3 jiyè k ap vini la.

-FEN-

Aucun commentaire trouvé.

Personne n'a encore laissé de commentaire pour cet article !

<