Chimen Lakay COVID-19

ESPESYAL COVID-19

AKTYÈLMAN, GEN YON VIRIS KI LAKÒZ YON MALADI ATRAPAN K AP SIMAYE SOU TOUT LATÈ. KIDONK NAN PEYI D AYITI TOU, LI PA EPANYE PÈSON ; FANM GASON, TIMOUN, GRANDMOUN, RICH, PÒV, BLAN, NWA, MILAT TOUT MOUN KA TRAPE L.

 

Klike pou ou ka li rès tèks la … chimen-lakay-COVID-19