Ayiti: Avi inondasyon sou 8 depatman

Pòtoprens, 2 me 2024.- Inite Idwometeyolojik peyi d Ayiti lanse yon avi inondasyon sou 8 depatman ki deja resevwa anpil lapli depi kòmansman semèn nan.

Plizyè fenomèn meteyowolojik te deja lakoz aktivite lapli sou Ayiti. Pou jodi a, se pasaj yon zòn bas presyon nan direksyon Lès peyi Kiba ki pwovoke lapli ak loray sou rejyon Karayib la.

Depi yè, 1ye me 2024, akoz pasaj fenomèn sa a, gwo lapli kòmanse tonbe sou plizyè depatman tankou Lwès, Nò, Nòdès, Nòdwès, Nip ak Grandans.

Selon dènye bilten meteyo a, aktivite lapli yo ap kontinye jiska vandredi 3 me 2024 la. Sitiyasyon sa a ka lakoz inondasyon san zatann sou plizyè depatman ki anba lapli yo.

Pou rezon sila, Inite Idwometeyowolojik lanse avi pou menas inondasyon ak glisman teren sou depatman Grandans, Nip, Sid, Nò, Nòdès, Nòdwès, Lwès ak Sant.

Pou depatman Sid la, lanmè a kapab ajite, sa ki ka rann aktivite kabotaj yo difisil sou rejyon an. Operatè bato yo dwe pran anpil prekosyon sou lanmè a.

Inite Idwometeyolojik peyi d Ayiti ak Direksyon Jeneral Pwoteksyon Sivil mande tout moun k ap viv nan zòn ki abitye gen inondasyon pou yo rete veyatif. Toujou aplike konsiy sekirite yo.

-Finisman-

Aucun commentaire trouvé.

Personne n'a encore laissé de commentaire pour cet article !

<