Avi inondasyon

Pòtoprens, 19 Desanm 2023.- Inite Idwometeyolojik peyi d Ayiti lanse avi inondasyon sou plizyè depatman akoz lapli ki deja kòmanse tonbe sou peyi a.
Yon sistèm ki twouve li nan zòn Lès Cuba k ap pran direksyon Sidès Nicaragua pwovoke yon sitiyasyon meteyolojik enstab sou zile Karayib yo.

Fenomèn sila kapab lakoz gwo lapli ak van sou peyi a, sitou nan depatman Nò, Nòdès, Nòdwès, Lwès, Sidès, Sant, Latibonit ak Grandans pandan jounen an jis rive aswè a.

Parapò ak kantite lapli ki kapab tonbe soti madi pou rive mèkredi 20 Desanm lan, Inite Idwometeyowolojik lanse avi inondasyon ak glisman teren sou depatman Lwès, Nò, Nòdès, Nòdwès, Sid, Sidès, Sant, Latibonit ak Grandans.

Inite Idwometeyolojik ak Sekretarya Pèmanan k ap Jere Risk Dezas yo epi Direksyon Jeneral Pwoteksyon Sivil, mande tout moun k ap viv nan zòn ki konn gen inondasyon, deboulonnay tè ak glismann teren yo, rete veyatif. Toujou aplike konsiy sekirite yo nan moman gwo lapli, loray ak kout van yo ap pase.

-Finisman-

Aucun commentaire trouvé.

Personne n'a encore laissé de commentaire pour cet article !

<